Guido se zantray nou!

Guido te fèt epi grandi nan Palm Beach. Li genyen 4 jenerasyon nan fanmi li ki toujou ap viv nan 21e district nan Florida. Guido se sèl kandida Demokrat ki te fèt epi leve nan 21e district Florida. Li te lekòl Palm Beach Central High School epi gradye nan American Heritage High School.

 

Sèvis nan kongrè

Depi 2016, Guido t’ap travay nan Kongrè Ameriken kòm yon konseye nan zafè diplomatik ak defans, epi pa twò lontan kòm Direktè Lejislatif. Pandan tan li nan Kongrè a, Guido te travay pou fè avanse anpil gwo dosye tankou: Relasyon Etazini ak Israel, plan sekirite nasyonal anrapò ak North Korea, dwa otoktòn yo, lasante pou Veteran, ak pwoteksyon anviwòman an.

 

Sèvis militè

Nan lane 2015, pandan li t’ap viv Delray Beach, Guido rantre nan Navy kom rezèvis. Guido te pase plizyè lane kòm maren, kote li te pran fòmasyon sou radar ak navigasyon kòm espesyalis nan operasyon, epi te travay pou ranfòse lwa militè. Apre sa li vin yon Ofisye Komisè ki te travay nan yon Fòs sekirite Lamarin Ameriken.

 

Edikasyon

Guido te etidye Relasyon Intènasyonal nan American University. Apre sa, li te fè yon Metriz sou Moyen Orient nan Hebrew University of Jerusalem. Li te pase kèk tan tou nan peyi Russie, Jodani ak Israel kote li te etidye lang Russe, Arab ak Ebre.

 

Vi nan Kominote a

Guido te grandi nan Wellington nan yon fanmi ki gen 4 pitit. Pandan jenès li, Guido te renmen lapèch, vwalye ak fe camping tout kote nan South Florida. Li te fe pati Boy Scout Troop 125 nan klas segondè. Menm lè li toujou renmen lapèch ak camping, li renmen tou karate, yoga ak fè manje.

Guido Weiss

- Democrat for Congress - 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

Paid for by Guido Weiss for Congress

© Guido for Congress, All Rights Reserved

Guido Weiss for Congress

11924 Forest Hill Blvd 

Ste 10A-220

Wellington, FL 33414

info@voteguido.com

(561) 320-2441